Лікар Загальної практики сімейної медицини.

Асистент кафедри сімейної медицин НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Тема дісертаційної роботи на здобуття наукового звання доктора філософії з медицини "Оптимізація лікування гонартрозу в практике сімейного лікаря"

Ліки