Лабораторія МТМ – гормональна діагностика передовими методами

Лабораторія МТМ – гормональна діагностика передовими методами

1 філіал

162 послуги

Діагностична медична гормональна лабораторія МТМ - тут розробляють та впроваджують у практику алгоритми обстежень пацієнтів різних напрямків медицини

 • AFP (АФП, Альфа-фетопротеїн)CA 125 (пухлинний маркер яєчників)CA 15-3 (пухлинний маркер молочної залози)CA 19-9 (пухлинний маркер підшлункової залози)CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератіну 19)HE4 (онкомаркер раку яєчників)NSE (нейрон-специфічна енолаза)PSA free/PSA total (з визначенням коефіцієнта)PSA free/PSA total (пільговий з визначенням коефіцієнта)PSA total (пільговий)PSA total (Простатспецифічний антиген загальний)SCC (антиген плоскоклітинної карциномы)СА 72-4 (пухлинний маркер шлунку)СЕА (РЭА, раково-ембріональний антиген)
 • AFP (АФП, Альфа-фетопротеїн)hCG screen (ХГЧ, Хоріонічний гонадотропін)UE3 (вільний Естріол)РАРР-А (білок, асоційований з вагітністю)
  • 17-a-OHP (17-a-гідроксіпрогестерон)ACTH (АКТГ, Кортикотропін, Адренокортикотропний гормон)Cortisol (К. ,Кортизол)DHEA-s (ДГЭА-с, Дегідроепіандростерона сульфат)Аldosterone (Альдостерон)Кортизол у сечі (добова сеча)
  • C-peptide (С-пептид, Ц-пептид)HbA1c (глікозильований, глікогемоглобін)Insulin (Інсулін)Leptin (Лептин)ГлюкозаГлюкозотолерантний тест (2 визначення)Глюкозотолерантний тест (3 визначення)
  • 25(OH)D (25-OH вітамін D загальний, 25-OH vitamin D total)PTH (Паратгормон)
  • Androstenedione (Андростендіон)Aнтимюллерів гормон (АМГ, MIS, Інгібуюча речовина Мюллера)Estradiol (Э2, Е2, Естрадіол)FSH (ФСГ, Фолікулостимулюючий гормон)Inhibin B (Ингибин В)LH (ЛГ, Лютеїнізуючий гормон)Progesterone (Прг., Прогестерон)Prolactin (Прл., Пролактин)SHBG (СССГ, секс-стероїдзв'язуючий глобулін, АСБ, ГСПС)Testosterone free (Tсв., вільний Тестостерон)Testosterone (T., загальний Тестостерон)Індекс вільного Tестостерону (Testosterone, SHBG, Індекс)
  • Anti-hTg (АТТГ, антитіла до Тиреоглобуліну)Calcitonin (Кальцитонін)FT-3 (Трийодтиронин вільний, Т3 free, Т3 св.)FT-4 (Тироксин вільний, Т4 free, Т4 св.)T-3 (Т3, Трийодтиронин загальний)T-4 (Т4, Тироксин загальний)Tg (Thyreoglobulin, Тиреоглобулін)TPO Ab (Антитіла пероксидази щитоподібної залози АТПО)TSH receptor Ab (антитіла до рецептора ТТГ)TSH (ТТГ, ТСГ, Тиреотропін, Тиреотропний гормон)
  • Бореліоз - антитіла IgG до Borrelia burgdorferiБореліоз - антитіла IgМ до Borrelia burgdorferi
  • ПЦР. Хламідіі (Chl.trahomatis -якісне визначення)Хламідіі - антитела lgM до Chl.trahomatisХламідіі - антитіла lgG до Chl.trahomatis
  • Хелікобактер - антитіла lgG до Helicobacter pylori (кількісне визначення)Хелікобактер - антитіла lgM до Helicobacter pylori
  • Мікоплазма - антитіла IgG до M.hominisМікоплазма - антитіла IgM до M.hominisУреаплазма - антитіла IgG до U.urealiticum
  • Трихомонада - антитіла lgG до T.vaginalis
  • Епштейн-Барр вірус - антитіла lgG до капсидного антигену EBV (VCA lgG)Епштейн-Барр вірус - антитіла lgG до ядерного (нуклеарного) антигену EBV (EBNA lgG)Епштейн-Барр вірус - антитіла lgM до капсидного антигену EBV (VCA lgM)ПЦР. Епштейн-Барр вірус (EBV кількісне визначення)
  • Гепатит B - HBeAgГепатит B - HBsAg (австралійский антиген)Гепатит B - загальні антитіла до HbcorAgГепатит B - загальні антитіла до HbeAgГепатит B - загальні антитіла до HbsAgГепатит D - антитіла IgМ до HDVГепатит D - загальні антитіла до HDVГепатит E - антитіла IgM до HEVГепатит E - антитіла lgG до HEVГепатит А - антитіла lgG до HAVГепатит В - антитіла IgG до НbсorAgГепатит В - антитіла IgM до НbсorAgГепатит С - антитіла IgG до HCVГепатит С - антитіла IgМ до HCVГепатит С - загальні антитіла до HCVГепетит А - антитіла IgM до HAVПЦР Гепатит В (кількісне визначення)ПЦР Гепатит В (якісне визначення)ПЦР. Гепатит С (генотипування 1а, 1b, 2, 3a, 4)ПЦР Гепатит С (кількісне визначення)ПЦР Гепатит С (якісне визначення)
  • Варіцелла Зостер - антитіла IgG до VZV (3 тип)Варіцелла Зостер - антитіла IgM до VZV (3 тип)Вірус герпесу - антитіла IgG до HSV 1/2 типуВірус герпесу - антитіла IgG до HSV 1 типуВірус герпесу - антитіла IgG до HSV 2 типуВірус герпесу - антитіла IgG до HSV (6 тип)Вірус герпесу - антитіла IgM до HSV 1/2 типуВірус герпесу - антитіла IgM до HSV 1 типуВірус герпесу - антитіла IgM до HSV 2 типуПЦР Вірус герпесу HSV 1/2 типу (якісне визначення)
  • Червінка (Краснуха) - антитіла lgG до RubellaЧервінка (Краснуха) - антитіла lgM до Rubella
  • Аскарідоз - антитіла IgG до аскарід (якісне визначення - кров)Лямбліоз - загальні антитіла (lgG + IgМ + IgA) до лямблійОпісторхоз - антитіла IgG до описторхів (якісне визначенняе)Токсокароз - антитіла IgG до токсокарів (якісне визначення)Трихінелез - антитіла (IgG + IgA) до трихінел (якісне визначення)Цистицеркоз - антитіла IgG до цистицерків (якісне визначення)
  • ПЦР. Токсоплазма (Toxoplasma gondii якісне визначення)Токсоплазма - антитіла lgG до Toxoplasma gondiiТоксоплазма - антитіла lgM до Toxoplasma gondii
  • ПЦР. Цитомегаловірус CMV (кількісне визначення)ПЦР. Цитомегаловірус CMV (якісне визначення)Цитомегаловірус - антитіла lgG до CMVЦитомегаловірус - антитіла lgM до CMV
  • Ca (Кальцій загальний)Ca++ (Кальцій іонізований)Fe (Залізо)K (Калій)Mg (Магній)Na (Натрій)P (Фосфор)АЛТ (Aланінамінотрансфераза)АльбумінАльфа-амілазаАнтистрептолізін-О (АСЛ-О)АСТ (Aспартатамінотрансфераза)Білірубін загальнийБілірубін прямийБілок загальнийГГТ (Гамма-глутаматтрансфераза)КреатинінКреатинфосфокіназа (КФК загальна)Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)Лужна(щелочная) фосфатазаРевматоїдний фактор (РФ)Ревмопроби (РФ, СРБ, АСЛ-О)Сечова (мочевая) кислотаСечовина (мочевина)Тимолова проба
  • C-реактивний білок (СРБ)
  • ТригліцерідиХолестерин
  • Cu (Мідь)
  • Вміст імуноглобуліна - IgAВміст імуноглобуліна - IgEВміст імуноглобуліна - IgGВміст імуноглобуліна - IgMВміст імуноглобулінів - IgA, IgМ, IgG
  • Забір венозної кровіЗагальний розгорнутий аналіз крові (автоматизований)Розгорнутий аналіз крові (з ручним підрахунком лейкоцитарної формули)
  • Аналіз сечі Загальний (з мікроскопією осаду)Аналіз сечі за НечипоренкомАналіз сечі на білокАналіз сечі на вміст цукруМікроальбумін у сечі
  • АЧТЧ (Активований частковий тромбопластичний час)Коагулограма (Протромбін, АЧТЧ, Фібріноген)Протромбін (протромбіновий час в сек., процент протромбіну за Квиком, МНО (INR))Фібріноген

Ліки